2009.gada 6.jūnija Alsungas novada domes vēlēšanas
Mūsu zeme
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(2) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Vairis ŠPUDE
2
Sandra RIKVALDE