2009.gada 6.jūnija Alsungas novada domes vēlēšanas
Alsungas Demokrāti
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(12) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Edgars Zvejnieks
2
Jānis Petrovičs
3
Ainars Macpans
4
Gvido Bišofs
5
Jānis Gornijs
6
Gunita Galiņa
7
Dace Siliņa
8
Jānis Šmidbergs
9
Aiga Ķikure
10
Maira Pekste
11
Sarmīte Biteniece
12
Bruno Baumanis