2009.gada 6.jūnija Aizputes novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aivars Šilis
2
Alda Lapena
3
Juris Moisejs
4
Henrijs Junkarēns
5
Jānis Balodis
6
Ernests Gūtmanis
7
Gunars Liepiņš
8
Anda Lieģe
9
Iveta Šķubure
10
Irēna Tīmane
11
Mairīte Alfuse
12
Velga Ļaudama
13
Sanita Cāle
14
Līga Laiveniece
15
Uldis Cērps
16
Skaidrīte Sveiše
17
Viktors Petruks
18
Aivars Admidiņš