2009.gada 6.jūnija Aizputes novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Juris Grasmanis
2
Linards Tiļugs
3
Imants Ozols
4
Vladislavs Siksna
5
Jolanta Berga
6
Kaspars Sants
7
Ilgonis Indrāns
8
Mairolds Blūms
9
Kaspars Jonass
10
Ligita Luzere
11
Lilija Jonkusa
12
Jānis Niedols
13
Artis Ābele
14
Ilze Frīdenberga
15
Liene Segliņa
16
Aija Dreimane
17
Edvīns Cinkus