2009.gada 6.jūnija Aizputes novada domes vēlēšanas
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Gundars Sisenis
2
Viktors Bloks
3
Uģis Rungovskis
4
Gunta Vīdnere
5
Andrejs Silenieks
6
Ivars Brants
7
Maija Pūpola
8
Vilis Grāmatnieks
9
Kārlis Fricsons
10
Ilva Plamše
11
Andris Bitenieks
12
Zaiga Kīle
13
Brigita Kasparoviča
14
Mikus Valters
15
Kārlis Vīdners