2009.gada 6.jūnija Aizputes novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Māra Vētra
2
Artis Čanders
3
Gita Ozola
4
Rolands Klēfelds
5
Anita Alksne
6
Liveta Sprūde
7
Anita Leimante
8
Guntis Reķēns
9
Biruta Konrāde
10
Inta Putniņa
11
Inita Ozola
12
Aina Cērmane
13
Anita Pelude
14
Egils Rūtenbergs
15
Varis Klēfelds
16
Inta Rudzīte