2009.gada 6.jūnija Aizputes novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(7) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andrējs Gūtmanis
2
Andris Jankovskis
3
Mārtiņš Grundmanis
4
Dāniels Gūtmanis
5
Sarmīte Štāle
6
Inese Šteinberga
7
Mareks Krēsliņš