2009.gada 6.jūnija Durbes novada domes vēlēšanas
"Jaunais novads"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Uldis Strazds
2
Edmans Slišāns
3
Maija Lankupa
4
Zigurds Liparts
5
Vija Šulme
6
Edvīns Stonis
7
Zigmunds Kapelis
8
Dzintra Kadeģe
9
Daira Veilande
10
Ilgonis Sprūds
11
Iveta Ansone
12
Ruta Hūna
13
Edgars Jakubauskis
14
Jānis Kļava
15
Indra Dāvidsone