2009.gada 6.jūnija Durbes novada domes vēlēšanas
"Vecpils saimnieks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(5) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Kristīne KARELE
2
Jānis AIGARS
3
Mārtiņš BITE
4
Kaspars DŽERIŅŠ
5
Kārlis PRĀTNIEKS