2009.gada 6.jūnija Durbes novada domes vēlēšanas
Durbes, Vecpils, Dunalkas vienotais saraksts
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Sandris Bēča
2
Andrejs Radzevičs
3
Ludvigs Jerumanis
4
Māris Petrēvics
5
Jurijs Flaksis
6
Santa Bucika
7
Edgars Putra
8
Gints Ernstsons
9
Broņislava Petrēvica
10
Sanita Jurkovska
11
Līga Kalnīte
12
Andris Grāmatiņš
13
Rolands Jansons
14
Zigmunds Čipāns