2009.gada 6.jūnija Durbes novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(12) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Juris Dīcmanis
2
Solvita Horna
3
Ģirts Dīcmanis
4
Kristīne Bruzule
5
Salvis Šķuburs
6
Arvils Ventaskrasts
7
Rolands Siliņš
8
Kristīne Žīgure
9
Imants Kalvāns
10
Linda Sorokina
11
Ingūna Vītola
12
Ārija Brūvere