2009.gada 6.jūnija Durbes novada domes vēlēšanas
Par izglītību, sociālo drošību, tradīcijām un gludiem ceļiem novadā.
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andrejs Radzevičs
2
Dzintra Lidija Lāce
3
Evija Kopštāle
4
Andris Vaivars
5
Lelde Lūka-Šveida
6
Ināra Saveļjeva
7
Gundega Vēsmiņa
8
Rita Jaunskunga
9
Gunta Mazdrēvica
10
Sintija Grasmane
11
Ilze Feldmane
12
Gunita Briede
13
Guna Skroderēna
14
Gunta Zara
15
Jānis Stonis