2009.gada 6.jūnija Grobiņas novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Neimanis
2
Gunta Konopļeva
3
Normunds Brucis
4
Nikolajs Pušņickis
5
Inese Pumpure
6
Inga Zandberga
7
Linda Šmiukše
8
Laila Urbāne
9
Tālivaldis Dobelmanis
10
Gints Plostnieks
11
Gunta Jansone
12
Aldis Balceris
13
Gints Griezītis
14
Imants Strauts
15
Miervaldis Lēvalds
16
Harijs Poprockis
17
Egils Jucevičs
18
Gunta Liepa