2009.gada 6.jūnija Grobiņas novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aivars Galeckis
2
Ilgvars Mizēns
3
Madars Ozoliņš
4
Rudīte Šukuleja
5
Mārīte Bruža
6
Dainis Ozoliņš
7
Aldis Adamanis
8
Gunta Klievēna
9
Gunita Mateusa
10
Linda Bruce
11
Raimonds Valdmanis
12
Linda Leja
13
Dzintra Gutāne
14
Daina Deņisova
15
Ginta Kampare