2009.gada 6.jūnija Grobiņas novada domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Uldis Vārna
2
Evita Pūķe
3
Uldis Rimma
4
Gints Lūsis
5
Indra Bērziņa
6
Kaspars Luters
7
Dace Lēvalde
8
Andželika Kāle
9
Arnis Vītols
10
Andis Salmiņš
11
Uldis Pīrāgs
12
Jānis Kokainis
13
Maija Ķepale
14
Diāna Ozoliņa
15
Intars Niķelis
16
Mārcis Vīriņš
17
Mārtiņš Svars