2009.gada 6.jūnija Grobiņas novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Juris Aizezers
2
Genadijs Jefimovs
3
Zigmunds Cinkus
4
Anna Sermoliņa
5
Atis Aivars
6
Jānis Sējējs
7
Edgars Cīrulis
8
Anita Elere
9
Ilmārs Rozenvalds
10
Ziedonis Almanis
11
Jānis Kārkliņš
12
Pēteris Grasmanis
13
Ilga Tālberga
14
Ģirts Ronis
15
Valda Grīnfelde
16
Alla Janševska
17
Raimonds Ķesteris
18
Ingus Kliečis