2009.gada 6.jūnija Grobiņas novada domes vēlēšanas
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aivars Priedols
2
Ilva Markus-Narvila
3
Dzidra Cobele
4
Jānis Cipriķis
5
Māris Strelevics
6
Anna Viņķele
7
Jevgenijs Rudenko
8
Vizma Lapuķe
9
Elga Jonase
10
Sanita Pavāre
11
Sarmīte Freimane
12
Agita Vanaga
13
Haralds Pladers
14
Aigars Gedovius
15
Dzintars Ekšteins
16
Māris Jaunsleinis
17
Olafs Jākobsons
18
Elīna Pirtniece