2009.gada 6.jūnija Pāvilostas novada domes vēlēšanas
Novadnieki
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Liene Glezere
2
Gatis Štokmanis
3
Ivars Lapiņš
4
Dace Bunka
5
Arnis Vītoliņš
6
Monta Pētermane
7
Sintija Freidenfelde-Vītoliņa
8
Vilnis Grigorjevs
9
Edijs Aploks
10
Rudīte Jance
11
Ēriks Gausmanis
12
Uldis Kurzemnieks
13
Liene Zaļkalne-Pelnēna