2009.gada 6.jūnija Pāvilostas novada domes vēlēšanas
Domubiedri
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ēriks Lūks
2
Anna Brūkle
3
Irina Kurčanova
4
Irina Zītare
5
Guntars Kreicbergs
6
Dace Baumane
7
Astrīda Arāja
8
Guna Laumane
9
Indra Ziemele
10
Aivars Sprudzāns
11
Baiba Arāja
12
Jānis Ernstsons
13
Anta Anševica
14
Emīls Libkens