2009.gada 6.jūnija Pāvilostas novada domes vēlēšanas
Mēs savam novadam
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Uldis Kristapsons
2
Jānis Vitrups
3
Egils Lapinskis
4
Andris Zaļkalns
5
Aldis Barsukovs
6
Gints Juriks
7
Vizma Ģēģere
8
Alfrēds Magone
9
Oskars Vērnieks
10
Vita Cielava
11
Mairita Baltaiskalna
12
Gatis Brēdiķis
13
Egons Stankēvičs
14
Daina Vītola
15
Ričards Liepiņš
16
Andrejs Varkalis