2009.gada 6.jūnija Priekules novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
DAIGA EGLE
2
VACLOVS KADAĢIS
3
LĪGA GŪTMANE
4
HENRIJS ĶERUŽIS
5
ĢIRTS GRUDULIS
6
ANITRA ŠNEIDERE
7
INESE PAULAUSKA
8
ZINAIDA VAMZE
9
GUNTIS ŠALMS
10
INESE JAUNZEME
11
LIENE ANDERSONE
12
KASPARS DZINTARS
13
INESE ŠTEINBERGA
14
GATIS OZOLS
15
BIRUTA STRJUKIENE
16
JURIS KAĻIŅINS