2009.gada 6.jūnija Priekules novada domes vēlēšanas
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība", "Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Arta Brauna
2
Tatjana Ešenvalde
3
Zigrīda Dūduma
4
Augustins Eidejus
5
Ruta Šekava
6
Gunta Leja
7
Andris Džeriņš
8
Imants Rozenbergs
9
Romvalds Astrausks
10
Aldis Grinbergs
11
Dainis Petrovics
12
Jānis Pelnēns
13
Līga Judvaite
14
Aija Vainovska
15
Gunta Jonauska
16
Ilgonis Šteins
17
Agris Volkevičs
18
Rita Kuļikova