2009.gada 6.jūnija Nīcas novada domes vēlēšanas
DIVI KRASTI - VIENS NOVADS
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Māris Vecbaštiks
2
Māris Niedols
3
Mārtiņš Ābols
4
Monta Latakaite
5
Aleksandrs Lipskis
6
Zenta Auza
7
Sandra Simsone
8
Laura Lipska
9
Aļona Lūka
10
Dainis Pūce
11
Ilgvars Pirtnieks
12
Andris Šteinbergs
13
Sanita Mazā
14
Sarmīte Zusāne
15
Arvils Blūms