2009.gada 6.jūnija Nīcas novada domes vēlēšanas
Nīcas novada attīstībai
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Agris Petermanis
2
Inguna Lībeka
3
Jānis Otaņķis
4
Dainis Skrodis
5
Jānis Ausējs
6
Jānis Ziemelis
7
Jānis Narbuts
8
Daina Siksna
9
Mārtiņš Sīlis
10
Iveta Rone
11
Ainārs Teteris
12
Indra Mokorenko
13
Uldis Lapiņš
14
Kristīne Dima
15
Vineta Jušķevica
16
Ingars Kalējs