2009.gada 6.jūnija Rucavas novada domes vēlēšanas
Mūsmājas
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Irēna Šusta
2
Ligita Laipeniece
3
Sandra Roze
4
Sandra Aigare
5
Otomārs Ozols
6
Līga Ate
7
Ingrīda Freimane
8
Ligita Šīmane
9
Renārs Juzups
10
Gatis Dejus
11
Artūrs Laugalis
12
Laima Veidemane
13
Jānis Strungs