2009.gada 6.jūnija Rucavas novada domes vēlēšanas
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Bārdulis
2
Vija Stepanova
3
Dita Role
4
Vaclovs Malakausks
5
Valda Stadgale
6
Daiga Gabrūna
7
Romārs Timbra
8
Malinda Glužģe
9
Ričards Tobers
10
Jānis Gunars Līcis
11
Sanita Timbra
12
Gatis Graudužis
13
Sanita Cepleniece
14
Anita Pētersone
15
Artis Ķūsis
16
Gunārs Mielavs