2009.gada 6.jūnija Rucavas novada domes vēlēšanas
Novada attīstībai
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Viktors Čamans
2
Antra Ate
3
Andris Brīvkalns
4
Inta Mera
5
Inese Linde
6
Gedimins Salmiņš
7
Maruta Šnipke
8
Dzintra Bļinova
9
Daiga Grenovska
10
Linda Čable
11
Raimonds Pričins
12
Edgars Riežnieks
13
Andris Skābarnieks