2009.gada 6.jūnija Rucavas novada domes vēlēšanas
NOVADNIEKI
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(12) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
ALDIS PREISS
2
LĪGA STENDZE
3
RINALDS SĪKLIS
4
GUNĀRS STOGŅIJENKO
5
EDGARS BODNIEKS
6
SARMĪTE LIPARTE
7
MĀRTIŅŠ OZOLIŅŠ
8
SANDRA LIPARTE
9
MARTA MAME
10
MĀRTIŅŠ RONKAITIS
11
JĀNIS GLUŽĢIS
12
ANITA VILKAULE