2009.gada 6.jūnija Rucavas novada domes vēlēšanas
VIENOTI NOVADAM
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andis Rolis
2
Jānis Veits
3
Sandra Malakauska
4
Jānis Vidējais
5
Gundega Zeme
6
Juris Krīgens
7
Andis Ozoliņš
8
Imants Edmunds Pričins
9
Marts Šnipkis
10
Aija Dejus
11
Sandijs Kalējs
12
Ēriks Knubis
13
Ausma Padalka