2009.gada 6.jūnija Vaiņodes novada domes vēlēšanas
Novada tagadnei un nākotnei.
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Zigmunds Mickus
2
Gunta Minka
3
Agris Minka
4
Anda Čerņavska
5
Gunta Zīverte
6
Inguna Lapiņa
7
Aldis Barutis
8
Gundars Šīmanis
9
Gatis Kauliņš
10
Daina Neilande
11
Aivars Zīverts
12
Astrīda Gaļicka
13
Anita Švaža
14
Guntis Mežainis
15
Inga Prūse