2009.gada 6.jūnija Vaiņodes novada domes vēlēšanas
Vaiņodes novada attīstībai
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Visvaldis Jansons
2
Arvīds Desmitnieks
3
Imants Remess
4
Sandra Ķempe
5
Juris Grosbergs
6
Aigars Dīks
7
Teodors Roze
8
Artis Balodis
9
Mārīte Keiša
10
Uģis Melbārdis
11
Lelde Saulīte
12
Arnis Bokums
13
Andis Grundmanis
14
Aiga Jaunzeme
15
Ģirts Jansons