2009.gada 6.jūnija Alojas novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Dace Vilne
2
Inese Bite
3
Ligita Balode
4
Gunta Dalka
5
Juta Circene
6
Ieva Kreišmane
7
Dainis Homko
8
Jana Āboltiņa
9
Intars Teļšinsks
10
Aira Lapkovska
11
Aija Petriva
12
Inatra Vaļicka
13
Aivars Auseklis
14
Ineta Miezīte
15
Irēna Graviņa
16
Linda Neļķe
17
Artūrs Vītols
18
Laura Talce