2009.gada 6.jūnija Alojas novada domes vēlēšanas
Partija "Visu Latvijai!"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Baiba Siktāre
2
Māris Možvillo
3
Gatis Endziņš
4
Dace Lapšāne
5
Aigars Apiņš
6
Mārtiņš Groskaufmanis
7
Alvis Bondars
8
Ina Skuja
9
Andrejs Šišlo
10
Arvīds Ozols
11
Dzintars Grasbergs
12
Inga Mauriņa - Kaļva
13
Ineta Lopenova
14
Laila Ulmane
15
Lāsma Bitmane
16
Guna Grigorjeva
17
Daumants Mētriņš