2009.gada 6.jūnija Alojas novada domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Bakmanis
2
Arvīds Bērziņš
3
Jānis Bērziņš
4
Tālivaldis Brents
5
Ilona Dārziņa
6
Sandris Kalniņš
7
Ilze Kapmale
8
Gundars Karlsons
9
Kārlis Kļaviņš
10
Gunta Kundrāte
11
Ilona Lūdiņa
12
Sigita Muķele-Bernharde
13
Tamāra Pavlova
14
Ausma Plūme
15
Anita Strokša
16
Normunds Šķepasts
17
Ilga Šmite
18
Anda Timermane