2009.gada 6.jūnija Alojas novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Valdis Bārda
2
Modris Minalto
3
Broņislavs Lapkovskis
4
Mārtiņš Andersons
5
Arnis Lūcis
6
Valdis Možvillo
7
Velta Sigajeva
8
Maija Martinova
9
Didzis Irmejs
10
Zaiga Briede
11
Dainis Kreišmanis
12
Jurijs Līcis
13
Gvido Kīns
14
Aiga Kraukle
15
Uldis Vladimirovs
16
Arnolds Gaugers
17
Velta Andersone
18
Aloizs Koļesņikovs