2009.gada 6.jūnija Alojas novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Sandra Fiļipova
2
Guntis Konstantīns
3
Kristīne Brūvere
4
Gita Rudzīte
5
Ingars Dalka
6
Gunta Grosmane
7
Rudīte Karlsone
8
Guntars Netlovs
9
Māris Miezītis
10
Vilnis Andersons
11
Armands Plūmanis
12
Pārsla Eglīte
13
Lana Berga
14
Kitija Rebaine
15
Aija - Dzintra Paukšēna