2009.gada 6.jūnija Ludzas novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Alīna Gendele
2
Jevgeņijs Lukašenoks
3
Ojārs Strazds
4
Tatjana Loseviča
5
Biruta Jermaka
6
Svetlana Rjutkinena
7
Ļubova Vanagele
8
Andrejs Andrejevs
9
Ēvalds Kokins
10
Elīna Vaišļa
11
Genādijs Petrovskis
12
Anastasija Sergejeva
13
Kārlis Mičulis
14
Jolanta Strogonova
15
Lilija Patumse
16
Svetlana Adamāne
17
Svetlana Aleksejeva
18
Aivars Pīterāns