2009.gada 6.jūnija Ludzas novada domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jevgenija Kušča
2
Sergejs Bogdanovs
3
Aleksandrs Jakimovs
4
Igors Lapšovs
5
Zinaīda Buliga
6
Artemijs Dobrovoļskis
7
Valērijs Petrovskis
8
Valentīna Lukina
9
Valērijs Dzevaltovskis
10
Olga Petrova
11
Stass Astaševs
12
Ēriks Mickāns
13
Vladimirs Vengra
14
Voldemārs Dibaņins
15
Anatolijs Lisovecs
16
Aina Fjodorova
17
Albīna Bokiša
18
Jurijs Supovs