2009.gada 6.jūnija Ludzas novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Valentīna Lazovska
2
Lolita Greitāne
3
Anatolijs Stjade
4
Aivars Meikšāns
5
Igors Afanasjevs
6
Antoņina Sjakste
7
Valentīna Smirnova
8
Eleonora Obrumāne
9
Māris Losāns
10
Aivars Kārkliņš
11
Aina Petrovska
12
Imants Bogomols
13
Aivars Paulins
14
Larisa Gudkova
15
Lija Kairova
16
Mārīte Lipska
17
Alvis Budrevičs