2009.gada 6.jūnija Ludzas novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Boriss Kozlovs
2
Juris Atstupens
3
Ksenija Miklaševiča
4
Edgars Mekšs
5
Arturs Isakovičs
6
Ilga Mikijanska
7
Ināra Konovalova
8
Vladimirs Marudenoks
9
Dzidra Dukšta
10
Lina Zmičerevska
11
Inga Prikule
12
Jevģēnijs Slišāns
13
Jānis Cirmans
14
Georgijs Martuženoks
15
Viesturs Rancāns
16
Andris Valeinis
17
Dāvis Barkāns
18
Arnolds Jakupāns