2009.gada 6.jūnija Kārsavas novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Pēteris Laganovskis
2
Anatolijs Posredņikovs
3
Edgars Puksts
4
Vaira Šicāne
5
Ernests Rinkevičs
6
Aleksandrs Kamšs
7
Skaidrīte Strode
8
Jānis Buļs
9
Vera Krišāne
10
Silvija Jaudzema
11
Viktors Indričāns
12
Guntis Rasims
13
Andris Čoičs
14
Nadežda Barkāne
15
Zofija Ritiņa
16
Jānis Stafeckis
17
Gerta Rupaine
18
Zigmārs Poikāns