2009.gada 6.jūnija Kārsavas novada domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Arvīds Urtāns
2
Ināra Nagle
3
Inese Nagle
4
Tālis Mūrnieks
5
Anita Vorkale
6
Jeļena Truhanova
7
Oskars Petinens
8
Inta Ostrovska
9
Svetlana Sprukte
10
Inguna Pašāne
11
Armīns Urtāns
12
Gunārs Bluss
13
Inta Rancāne
14
Anita Šarkovska
15
Agnese Medne
16
Nikolajs Nikuļins
17
Ēriks Rusins
18
Valdis Sutra