2009.gada 6.jūnija Kārsavas novada domes vēlēšanas
Saskaņas centrs
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ivars Kļaviņš
2
Andrejs Ivanovs
3
Larisa Žukova
4
Juris Ločmelis
5
Arturs Grišulis
6
Jānis Koļčs
7
Tamāra Bluse
8
Aivars Lipskis
9
Juris Dembrovskis
10
Vairis Poikāns
11
Modris Karpovs
12
Māris Mikaskins
13
Gunārs Dobrovoļskis
14
Juris Solovjovs
15
Oļegs Sorokins
16
Oļegs Baikovs
17
Aleksandrs Pakļenkovs
18
Ivans Dorofejevs