2009.gada 6.jūnija Kārsavas novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Pēteris Labanovskis
2
Ināra Silicka
3
Juris Poikāns
4
Zita Mortukāne
5
Marita Stepanova
6
Leontīna Zeļča
7
Staņislavs Ņukšs
8
Roberts Mikažāns
9
Jānis Adijāns
10
Zenta Čačka
11
Antoņina Babāne
12
Euģēnijs Upenieks
13
Aleksandrs Šarkovskis
14
Andis Urtāns
15
Anna Gabrāne
16
Sergejs Belijs
17
Sandra Čeirāne
18
Ligita Žukovska