2009.gada 6.jūnija Kārsavas novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Sandra Palma
2
Anatolijs Anisimovs
3
Inta Nogda
4
Pēteris Začs
5
Mihails Kuzņecovs
6
Jānis Kašs
7
Ligita Jupatova
8
Anita Novicka
9
Andris Ļubka
10
Antons Kušners
11
Valdis Naglis
12
Jānis Jakimovs
13
Inta Adamoviča
14
Jānis Novikovs
15
Dainis Jezupovs
16
Ilona Brence
17
Toms Barkāns
18
Zinaīda Laganovska