2009.gada 6.jūnija Kārsavas novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(9) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Rita Žuka
2
Mihails Oļipovs
3
Inita Silkāne
4
Jānis Urtāns
5
Vita Ārmane
6
Artemijs Korabeļņikovs
7
Rita Nagle
8
Marlinda Cimermane
9
Jānis Linužs