2009.gada 6.jūnija Kārsavas novada domes vēlēšanas
"Jaunlatvija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Zeiļuks
2
Juris Lisovskis
3
Genovaite Nalivaiko
4
Sandra Nagle
5
Reinholds Jacenko
6
Irēna Bule
7
Vitālijs Ņikitins
8
Jurijs Jakimovs
9
Imants Uļbiks
10
Ilze Vizule
11
Jānis Kirovainis
12
Iveta Gutāne
13
Mārīte Linuža
14
Pāvels Jegorovs
15
Arnis Puriņš
16
Svetlana Circene
17
Vitālijs Magins