2009.gada 6.jūnija Zilupes novada domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Oļegs Agafonovs
2
Vitālijs Vaļdens
3
Vladimirs Ņikitins
4
Skaidrīte Marčenoka
5
Sergejs Fenčenko
6
Nikolajs Jefimovs
7
Marija Meikšāne
8
Ludmila Matvejenko
9
Rihards Miškins
10
Gunārs Smuļko
11
Taisa Semjonova
12
Vasilijs Sotčenko
13
Leonīds Osipovs