2009.gada 6.jūnija Zilupes novada domes vēlēšanas
Zilupei
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(1) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Sergejs Vanzovičs