2009.gada 6.jūnija Ciblas novada domes vēlēšanas
Mēs novadam
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
RUDĪTE LAIZĀNE
2
EDUARDS LUCKĀNS
3
INĀRA SPRUDZĀNE
4
VIJA TABŪNE
5
JĀNIS KILUPS
6
ANTONS TURLAJS
7
GUNTA STOLERE
8
INĀRA MIKIJANSKA-JAKUPĀNE
9
IVĀRS BIRSKIS
10
JURIS KEIŠS
11
ANDRIS MIKLUCĀNS
12
ALLA LOČMELE
13
PĒTERIS BURBO
14
ĒRIKS ASTIČS
15
LILIJA PROTASOVA